AUTOMOTO PARK

Një hap historik për automotorizimin shqiptar dhe aktivitetet automobilistike, si dhe për promovimin e kulturës së motorsportit. Cirkuiti i parë shqiptar me pistë ~5.3 km dhe një sipërfaqe prej 500,000+ m² në qytetin e Elbasanit sipas standardeve të FIA, FIM dhe CIK.

 

LEXO MË SHUMË

Miratimi i Xhamave të Errësuar

Kushtet dhe kriteret për errësimin e xhamave të autoveturave, udhëzues për qytetarë dhe subjekte.

Lexo më shumë

Importi i Mjeteve

Informacion mbi procedurat për importin e mjeteve nga jashtë.

Lexo më shumë

Llogarit/Paguaj Taksën Online

Taksa vjetore e mjeteve të përdorura TVMP dhe TVML.

Mëso më shumë

OPEN DATA

Një platformë online e cila mundëson të dhënat statistikore mbi mjetet e regjistruara dhe lejedrejtimet në Shqipëri, si dhe për shërbimet e ofruara nga DPSHTRR. 

 

Kërko, krahaso, analizo! - Lexo Më Shumë

Na shkruani: 

Testi Teorik për Lejedrejtimi

Marrja e Lejes së Drejtimit është një proces serioz për individin, shoqërinë dhe sigurinë në qarkullimin rrugor.

Materiale Udhëzuese Testi Online

Retro.al

Platforma online ku ndajmë dashurinë për mjetet historike si vlera arti, teknologji, dizajn, mjeshtëri e krijimtari të paharrueshme.

Koleksioni Shqiptar Rregulla dhe Akte

Denoncime

Denonco Mjete Ndotëse, Anomali Të Transportit Rrugor, Akte Korruptive apo Abuzive nga Punonjësit Tanë.

Vijo me Denoncimin Verifiko Denoncimin

Rrjeti i Koordinatorëve Anti-Korrupsion

Lufta kundër korrupsionit është e mundur duke vepruar bashkë, përmes angazhimit aktiv të qytetarëve në denoncimin e rasteve korruptive, si dhe ndjekjen e ndermarrjen e masave ndëshkuese për personat përgjegjes.
 

Kontakto Koordinatorin Anti-Korrupsion

 

 

 

Anëtarësime