Komoditeti për Autobusë dhe Taksi

You are here

Rinovim i Akt-Vlerësimit për Kushtet e Komoditetit për Autobusë

Në zbatim të udhëzimit nr.1649, datë 16.8.1999 “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin rrugor të udhëtarëve” (i ndryshuar).

Kujdes: Me implementimin e sistemit të ri e-DPSHTRR, për pajisjen me akt – komoditeti marrëdhënia e qirasë duhet të jetë e pasqyruar në lejen e qarkullimit.

Informacion mbi dokumentat:

 • Dokument identifikimi
 • Formular i Vetëdeklarimit i nënshkruar nga Administratori ose Drejtuesi Teknik i Shoqërisë, shoqëruar me vulën zyrtare të Shoqërisë: Shkarko Formularin
 • Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
 • Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit
 • Akti i Komoditetit për vitin 2019-2020
   

Kujdes!

* Duhet të bashkëngjisni të gjitha dokumentat e kërkuara, në rast të kundërt aplikimi nuk do të merret parasysh!
Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autobus është 1-vjeçar dhe kushton 1475 lekë.
* Aplikimi online është i vlefshëm vetëm për rinovim të këtij dokumenti. Për pajisjen me Akt-Vlerësimin për herë të parë, do të vijojë procedura e aplikimit, shqyrtimit dhe vlerësimit në Drejtorinë Rajonale Përkatëse.

Komoditeti Taksi

Rinovim i Akt-Vlerësimit për Kushtet e Komoditetit për Taksi

Në zbatim të udhëzimit nr.1649, datë 16.8.1999 “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin rrugor të udhëtarëve” (i ndryshuar).

Kujdes: Me implementimin e sistemit të ri e-DPSHTRR, për pajisjen me akt – komoditeti marrëdhënia e qirasë duhet të jetë e pasqyruar në lejen e qarkullimit.

Informacion mbi Dokumentat

 • Dokument identifikimi
 • Formular i Vetëdeklarimit i nënshkruar nga Administratori ose Drejtuesi Teknik i Shoqërisë, shoqëruar me vulën zyrtare të Shoqërisë: Shkarko Formularin
 • Taksimetri i Kolauduar* (Ngarko faqen e parë të librit dhe faqen ku ndodhet vula e kolaudimit).
 • Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
 • Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit
 • Akti i Komoditetit për vitin 2019-2020
   

Kujdes!

* Duhet të bashkëngjisni të gjitha dokumentat e kërkuara, në rast të kundërt aplikimi nuk do të merret parasysh!
Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autoveturat 4+1 vende është 1-vjeçar dhe kushton 980 lekë.
* Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autoveturat 8+1 vende është 1-vjeçar dhe kushton 1365 lekë.
* Aplikimi online është i vlefshëm vetëm për rinovim të këtij dokumenti. Për pajisjen me Akt-Vlerësimin për herë të parë, do të vijojë procedura e aplikimit, shqyrtimit dhe vlerësimit në Drejtorinë Rajonale Përkatëse.