Autovetura regjistruar për herë të parë në 2019 sipas Markës

You are here

Autovetura të regjistruara për herë të parë në 2019 sipas Markës

MARKA Numri i autoveturave
HYUNDAI 610
RENAULT 692
CITROEN 697
LAND ROVER 697
PEUGEOT 708
BMW 1524
FIAT 1711
OPEL 1943
AUDI 3023
TOYOTA 3249
DAIMLER CHRYSLER 3800
FORD 4068
MERCEDES BENZ 6855
VOLKSWAGEN 8063
Të Tjera (64 Marka) 5041

 

* Për informacion më të detajuar mbi markat e mjeteve shkarko materialin Autovetura regjistruar për herë të parë në 2019 sipas Markës (TABELA Nr.1).


Autovetura regjistruar për herë të parë në 2019 sipas Shtëpisë prodhuese

Shtëpia prodhuese Numri i autoveturave
Gjermane 21408
Italiane 5511
Franceze 2097
Amerikane 4068
Japoneze 3859
Të Tjera 5738


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga