Autovetura regjistruar për herë të parë në 2019 sipas Vitit të prodhimit

You are here

Autovetura regjistruar për herë të parë në 2019 sipas Vitit të prodhimit

Viti i Prodhimit Nr. i autoveturave
<2000 549
>=2000 dhe <,= 2010 32420
>2010 9712


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga