Autovetura të regjistruara në 2019 sipas lëndës djegëse

You are here

Autovetura të regjistruara në 2019 sipas lëndës djegëse

Lënda Djegëse Nr. i autoveturave
Benzinë 5726
Benzinë + Elektrike 134
Benzinë + Gaz 3676
Benzinë + Gaz + Elektrike 8
Elektrike 24
Gaz 49
Naftë 33041
Naftë + Elektrike 23


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga