DRAFT PYETËSORËT TEORIK PËR KALIMIN E KATEGORIVE

You are here

Draft pyetësorët teorik për kalimin e kategorive

Pas miratimit të Udhëzimit Nr.9, datë14.04.2022 "Për aktivitetin e Autoshkollave", DPSHTRR publikon pyetësorët për kalimin e kategorive të cilat në zbatim të legjislacionit në fuqi konsultohen nga grupet e interesit.

 

Shkarko: 

 

Për sugjerime apo komente rreth pyetësorëve, plotësoni formularin e mëposhtëm:

Kontakt
Pyetësori për të cilin sugjeroni ndryshim

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga