DRSHTRR Laç

You are here

DRSHTRR Laç


Shërbimet 2020: 
110810
Drejtues Mjeti hera e parë 2020 (Kategoritë A, A2 ose B ): 
3777
Mjete të regjistruara 2020: 
2372
Shkarko Projektin: 

Informacion

Objekti: Godina administrative, rrethim, asfaltim, kabinë elektrike në DRSHTRR Laç.

Autoriteti Kontraktor: DPSHTRR.

Kontraktues: HASTOÇI shpk.

Mbikqyrës i punimeve: B.O.E Transport Highway Consulting shpk & Erald-G shpk.

Vlera: 104,236,256 lekë pa TVSH.

           125,083,507 lekë me TVSH.

Data e fillimit të punimeve: 21/04/2020.

Afati i ekzekutimit të punimeve: 18 muaj.

  • Rehabilitim hapësira të jashtme (rrugë/parkim/trotuare/lulishte).
  • Rikonstruksion i godinës Administrative.

Ndërhryrjet në Drejtorinë Rajonale Laç përvec shtimit të kapacitet të saj në sipërfaqe, konsistojnë dhe në përmirësim të kushteve të godinës dhe pamjes së saj si:

  • Sistemim i ambientit të jashtëm.
  • Riparim dhe shtrim i rrugës së hyrjes dhe hapësirave për parkim.
  • Disiplinim i ujrave të shiut me rrjet të ri kanalizimesh.
  • Punime hidro dhe termoizolimi.
  • Instalime elektrike dhe mekanike, sipërfaqe e brendshme dhe e jashtme.
  • Rrjet ndriçimi, telefonie, sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit.

 

  www.youtube.com/watch?v=yrZT16INJzE

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga