Verifikoni nëse Leja e Drejtimit ose CAP ka mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni kryer aplikimin për pajisje për herë të parë ose rinovim!

*Aplikimet e kryera në DRSHTRR Tiranë nuk shfaqen pasi Leja e Drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK. Në drejtoritë e tjera kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga