Verifikoni nëse Leja e Drejtimit, CAP apo Dëshmitë e ndryshme kanë mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni kryer aplikimin për pajisje për herë të parë ose rinovim!

*Aplikimet e kryera në DRSHTRR Tiranë nuk shfaqen pasi dokumenti tërhiqet brenda 30 minutash në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK. Në drejtoritë e tjera kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune..


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga