Denonco Anomali Të Transportit Rrugor

You are here

Mjete mallrash me ngarkesa mbipeshë? Linja ndërqytetëse që shkelin rregullat? Taksi a mjete me pasagjerë pa licencë? Sjellje jo profesionale e drejtuesve të linjave ndërqytetëse ose ndërkombëtare? Parregullsi në ofrimin e shërbimit?

Sinjalizo Online me foto ose video kundravajte në transport pasagjerësh ose mallrash!

Kujdes! Do të dërgohen për verifikim vetëm rastet ku fotot ose video e dërguar evidentojnë qartë problematikën e denoncuar. Targa e mjetit duhet të jetë qartësisht e dallueshme.

Ngarko Foto (deri në 3)
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Kujdes që video të mos jetë më e gjatë se 10sek.
Files must be less than 35 MB.
Allowed file types: avi mov mp3 ogg mp4 wav flv wmv.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga