Pyetësor për cilësinë e shërbimit në sportel

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor interesohet vazhdimisht për mendimin e qytetarëve që vizitojnë sportelet e shërbimit në të gjitha drejtoritë rajonale.

Faleminderit që bëheni pjesë e pyetësorit tonë për matjen e performancës së ofrimit të shërbimeve në sportelet tona. Pyetësori mund të plotësohet për vetëm 3-5 minuta dhe të dhënat tuaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë.

Sugjerimi juaj vlen shumë për të përmirësuar shërbimet tona!

Kontakti juaj
Pyetjet