You are here

Prej vitit 2019, DPSHTRR ka ndërmarrë nisma transformuese për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve. 
Fokusi ndaj qytetarëve, si pjesë integrale e këtij transformimi ka mundësuar: 
●    Informimin e saktë për shërbimet 
●    Reduktimin e procedurave dhe burokracive (reduktim i kostove direkte & indirekte të shërbimeve)
●    Kursimin e kohës për marrjen e shërbimeve
●    Reduktimin e distancës së përshkruar për marrjen e shërbimeve
●    Risi në shërbime
●    Përfshirjen e qytetarëve/subjekteve në procesin e përmirësimit të shërbimeve


#ZëriYtDëgjohet synon:

●    Identifikimin dhe trajtimi i ankesave/problematikave të qytetarëve për shërbimet në sportelet e DPSHTRR
●    Lehtësimin për marrjen e shërbimit
●    Përmirësimin e shërbimeve
●    Rritjen e besueshmërisë së qytetarëve ndaj DPSHTRR-së