DPSHTRR

You are here

Njoftim mbi Procedurën e Ndryshimit Konstruktiv në Mjet

Në zbatim të pikës 4, neni 78 i ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, si dhe të gjitha akteve nënligjore dhe administrative që rregullojnë shërbimin e ndryshimit të karakteristikave konstruktive apo funksionale të mjeteve rrugore, DPSHTRR do të fillojë aplikimin e masave administrative.

Bizneset që hapen nesër, dhe ushtrimi i veprimatarisë së tyre nga ora 05:00 - 17:30

Bizneset që hapen nesër, lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre nga ora 05:00-17:30 vetëm duke zbatuar protokollet e sigurisë në punë, për mbrojtjen e qytetarëve dhe punonjësve!

Lehtësitë për lëvizjen e qytetarëve vetëm për shërbimet e domosdoshme gjatë orarit të lejuar, kërkojnë respektim rigoroz nga çdo qytetar, i masave të distancimit fizik dhe kushteve të higjienës personale

Duke filluar nga dita e hënë, datë 27 Prill 2020, ja rregullat e reja për qytetarët dhe lëvizjen e automjeteve në zonat e gjelbërta:

Qarku Dibër

Qarku Gjirokastër

9 Këshilla për parandalimin e Covid-19

Disa këshilla praktike për të mbrojtur VETEN dhe TË TJERËT nga COVID-19 në ambientet e punës apo kur dalim për blerje ose për shërbime të tjera!

Kujdes higjienën, tregoni durim dhe këshillohuni për çdo rast me autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale!

Telefononi: 127 nëse mendoni se keni simptomat e virusit!

Bashkë do ia dalim!

 

Si të udhëtojmë të sigurt me taksi

Nga data 27 Prill, do të rifillojnë shërbimet me taksi vetëm për lëvizjet brenda qytetit! Shoferë dhe pasagjerë duhet të respektojnë masat dhe protokollet e sigurisë të ndërmarra në situatën e emergjencës COVID-19! 

Si të udhëtojmë të sigurt me taksi?

 Shoferi dhe pasagjeri duhet të jenë të pajisur me maska, doreza dhe dezinfektant! Të shmangen kontaktet fizike!

Pasagjeri duhet të ulet mbrapa dhe diagonalisht me shoferin e mjetit. Lejohet vetëm 1 klient në automjet. Përjashtim rastet e shoqërimit me të mitur apo persona me paaftësi!

Vetëdeklaro lëvizjen me mjet

Për t’i ardhur në ndihmë qytetarëve për vajtje/ardhjen në punë, me mjetet e tyre, për rastet kur nuk kanë transport nga firma ku punojnë - VETËDEKLARO ONLINE për qarkullimin vetëm gjatë orareve të përcaktuara.

Kujdes! Informohu paraprakisht mbi oraret e lëvizjes dhe qarkullimit të mjeteve të cilat ndryshojnë në varësi të masave që ndërmerren mbi parandalimin e përhapjes së virusit.

Shtyrje e afateve për Autorizimet për pajisjen me Lejedrejtimi

DPSHTRR në ndihmë e pranë qytetarëve! Për të gjithë kandidatët për Lejedrejtimi që u skadon afati i autorizimit për testin e teorisë apo të praktikës, do bëhet shtyrja e afatit përmes Sistemit eDM për të gjithë periudhën e pezullimit të shërbimit (nga dt. 13.03.2020) të DPSHTRR