Gjurmo Lejen e Drejtimit dhe CAP

You are here

Verifikoni nëse Leja e Drejtimit ose CAP ka mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni kryer aplikimin për pajisje për herë të parë ose rinovim!

Gjurmo Lejen e Drejtimit dhe CAP pas aplikimit


 

Verifikoni nëse Leja e Drejtimit e bllokuar në vende të ndryshme të BE-së ka mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni venbanimin!

Gjurmo Lejen e Drejtimit të bllokuar