Materiale Udhëzuese

You are here

 

Programi i përgatitjes teorike për lejet e drejtimit A, A1, A2, B, B1, BE

Shfleto

Simulimi i Testit Teorik Online
Provo Njohuritë

Web

App

PIT STOP EDUKATIV - Libërthi i Shoferit për Sigurinë Rrugore

Shkarko Libërthin

 

Draft pyetësorët për kalimin e kategorive

Pas miratimit të Udhëzimit Nr.9, datë14.04.2022 "Për aktivitetin e Autoshkollave", DPSHTRR publikon pyetësorët për kalimin e kategorive të cilat në zbatim të legjislacionit në fuqi konsultohen nga grupet e interesit.

Kliko këtu për të shfletuar draft pyetësorët


Në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi, kandidatët që kerkojnë të pajisen me Leje Drejtimi duhet t'i nënshtrohen provimit teorik në varësi të kategorive si më poshtë:

 KATEGORIA E LEJE DREJTIMIT    NR. I PYETJEVE NË TEST   NR. I GABIMEVE TË LEJUARA NË TEST  
AM  30  3
 A1, A2, B1, B  40  4
Nga B në C1, C  40  4
Nga B në D1, D  40  4
Nga C në D1, D  10  1
 Nga D në C1, C  10  1

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga