Mjete aktive të regjistruara për herë të parë në 2019

You are here

Mjete aktive të regjistruara për herë të parë në 2019

Lloji i mjetit Numri i mjeteve
Autobus 413
Automjet për përdorim të veçantë 269
Automjet për transport të përzier 2788
Automjet për transport të veçantë 563
Autoveturë 42681
Autokamper 7
Autokarro 1
Autovinç 1
Ciklomotor 81
Gjysëmrimorkio 347
Kamion 554
Makina Bujqësore 405
Makina Teknologjike 128
Motor 3216
Motokarro 6
Rimorkio Kamperi 18
Rimorkio për transportin e pajisjeve turistike 3
Rimorkio për transport mallrash 121
Rimorkio për transport të veçantë/posaçëm 67
Tërheqës 325
Total 51994


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga