Mjete të Regjistruara për herë të parë në 2019 sipas Drejtorive Rajonale

You are here

Mjete të Regjistruara për herë të parë (sipas Drejtorive Rajonale) (viti 2019)

DRSHTRR Numri i mjeteve
GJIROKASTËR 617
KUKËS 986
PESHKOPI 1062
SARANDË 1064
BERAT 1732
KORÇË 1913
LAÇ 2337
VLORË 2436
SHKODËR 3199
ELBASAN 3544
FIER 4817
DURRËS 8043
TIRANË 20244


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga