Koordinatori për të Drejtën e Informimit

You are here

 

Koordinatori për të Drejtën e Informimit i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor:

Denisa BRAHIMLLARI

Email: denisa.brahimllari@dpshtrr.gov.al

Tel: 068 80 15 833

Adresa: Rruga “Muhedin LLagani”, Nr.10, Tiranë.

Orari: E Hënë – E Premte, 08:00 – 16:30 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga