Open Data: Statistika & Raporte

You are here

OPEN DATA DPSHTRR

ENGLISH

Një platformë online e cila mundëson të dhënat statistikore mbi mjetet e regjistruara dhe lejet e drejtimit në Shqipëri, shërbimet e ofruara nga DPSHTRR, si dhe për sigurinë rrugore. Për herë të parë, kjo platformë i ofron publikut akses në të dhëna statistikore dhe grafika të ngritura në trajtë shifrash dhe përqindjesh që ndihmojnë individët, subjektet dhe institucione të ndryshme për qëllime kërkimore dhe studimore. Ky shërbim risi synon transparencë në komunikim me qytetarët për të dhëna që merren nga sistemet e DPSHTRR. Të dhënat përditësohen në mënyrë të vazhdueshme.
Kërko, krahaso, analizo!

TË DHËNA 2023

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar-Gusht 2023)
 2. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 30 Qershor 2023)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2022

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar-Dhjetor 2022)
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2022
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 30 Qershor 2022)
 4. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2022)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2021

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar-Dhjetor 2021)
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2021
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 30 Qershor 2021)
 4. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2021)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2020

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë 2020
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2020
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2020)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2019

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar - Dhjetor 2019)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga