Dhurim Gjaku

You are here

Dhurim Gjaku

Gjaku është dhurata më e çmuar që çdokush mund t'i japë një personi tjetër - dhurata e jetës. Një vendim për të dhuruar gjakun tuaj mund të shpëtojë një jetë!

Nismës së Fondacionit “Fundjavë Ndryshe” iu bashkua edhe stafi i DPSHTRR për dhurim gjaku!

Ekziston një nevojë e vazhdueshme për furnizim të rregullt me gjak sepse gjaku mund të ruhet vetëm për një kohë të kufizuar para përdorimit.

  • Transfuzioni i gjakut është i nevojshëm për:

- gratë me ndërlikime të shtatzënisë, të tilla si shtatzëni ektopike dhe hemorragji para, gjatë ose pas lindjes;

- fëmijë me anemi të rëndë;

- njerëz me trauma të rënda pas katastrofave njerëzore dhe natyrore;

-  për mbështetje mjekësore dhe kirurgjikale për pacientë me kancer;

-  transfuzione të rregullta për njerëzit me gjendje të tilla si talasemia etj;

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga