Këndi Edukativ i Sigurisë Rrugore iu bashkua Festivalit të Skulpturave të Rërës në Velipojë

You are here

Këndi Edukativ i Sigurisë Rrugore iu bashkua Festivalit të Skulpturave të Rërës në Velipojë

Në një event me artistë ndërkombëtarë, në një nga destinacionet më turistike të kësaj vere, i bashkohemi familjeve pjesëmarrëse me sensibilizmin për sigurinë në rrugë, përmes simulimeve të situatave rrugore të përshtatura për fëmijë të grupmoshave të ndryshme. 

Na gjeni sërish nesër, pranë skulpturave të rërës, në LAS Art Festival.

Siguria rrugore është e rëndësishme në çdo moshë.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga