Këndi Edukativ i Sigurisë Rrugore në Përmet

You are here

Këndi Edukativ i Sigurisë Rrugore në Përmet

Si pedalues apo si këmbësorë, edhe si shofera nesër, duhet që të vegjël të njihemi me rregullat dhe rrezikun e përdorimit të rrugës, me sinjalistikën bazë e me rëndësinë e kujdesit për veten dhe tjetrin! Mobiliteti urban por edhe njohuritë mbi trafikun, lëvizjen, të drejtat e detyrimet nguliten më mirë që në fëmijëri, ku rol parësor ka shembulli në familje, shkolla si edhe aktivitetet edukative e didaktike siç pasqyron edhe Projekti Kombëtar i DPSHTRR “Siguria Rrugore” në bashkëpunim me bashkitë, policinë, shkollat dhe komunitetet!

Linku i faqes në webin tonë: https://www.dpshtrr.al/siguria-rrugore

#EdukimiDPSHTRR #MIE #SiguriaRrugore #PraktikaEdukative #KëndiEdukativNëPërmet