Këndi i Sigurisë Rrugore në shkollën Dora D’Istria në Tiranë

You are here

Këndi i Sigurisë Rrugore në shkollën Dora D’Istria në Tiranë

Diell, edukim dhe argëtim!

Këndi i Sigurisë Rrugore u vendos në shkollën Dora D’Istria në Tiranë!

Një improvizim i rrugës me të gjitha sinjalistikat përkatëse ku vogëlushët pedaluan me biçikleta dhe mësuan mbi rregullat dhe si duhet të sillen në situata të ndryshme e të përditshme.

Së bashku me skuadrën fantastike të Kryqit të Kuq mësojmë si të japim ndihmën e shpejtë duke praktikuar situata të ndryshme. 

https://www.dpshtrr.al/siguria-rrugore

#DPSHTRR #KëndiISigurisëRrugore #EdukimiRrugor #LuajmëMeHapaTëSigurt


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga