Këndi i Sigurisë Rrugore në Shkollën Industriale “Pavarësia”

You are here

Këndi i Sigurisë Rrugore në Shkollën Industriale “Pavarësia”

Këndi i Sigurisë Rrugore nisi me programet edukative për vitin e ri shkollor 2022-2023,  pranë ambienteve të jashtme të shkollës së mesme industriale "Pavarësia", në qytetin e Vlorës, ku  edukojmë dhe informojmë fëmijët mbi rregullat e qarkullimit rrugor dhe këshillat mbi sigurinë rrugore në hapësirën e posaçme që simulon një qytet të vogël me sinjalistikat e duhura rrugore.

Përfshirja që të vegjël dhe në bankat e shkollave rrit vetëdijen e ndërgjegjësimin!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga