Këndi i Sigurisë Rrugore Shkolla Konferenca Pezës

You are here

Këndi i Sigurisë Rrugore Shkolla Konferenca Pezës

“Këndi lëvizës i Trafikut”, projekti i sigurisë rrugore në shkollën “Konferenca e Pezës”. Edukim dhe nxitja e fëmijëve përmes kureshtjes për të pasuruar njohuritë në mësimin e hershëm të rregullave rrugore.