Mësojnë për rregullat e Sigurisë Rrugore

You are here

Mësojnë për rregullat e Sigurisë Rrugore

Buzëqeshje të dashura nën "hijen" e  kokores mbrojtëse, teksa mësojnë për rregullat e Sigurisë Rrugore, në Këndin Statik në qytetin e Vlorës.

Mësojmë aktivisht brezin e ri, si përdorues të ardhshëm të rrugës e si kontribues në vijim, pse jo, të politikave rrugore! Go!!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga