Autovetura të regjistruara për herë të parë në vitin 2020!

You are here

 Janë përkatësisht 43,661 autovetura të regjistruara për herë të parë në vitin 2020!
29% me vit prodhimi 2010 e sipër
63% me vit prodhimi 2005-2009
8% me vit prodhimi më të vjetër se 2005

Janë reduktuar ndjeshëm si pasojë e VKM Nr.633, regjistrimet për herë të parë të automjeteve me vit prodhimi nën 2005:
-80% më pak krahasuar me 2018-ën!
-45% më pak krahasuar me 2019-ën!

Janë rritur regjistrimet për herë të parë të autoveturave me vit prodhimi 2010 e lart:
+69% krahasuar me vitin 2018!

Rritje e ndjeshme e interesit për importin dhe regjistrimin e mjeteve të reja dhe rinovimin e flotës në qarkullim, duke zëvendësuar gradualisht mjetet e vjetra ndotëse!

#DPSHTRR #MIE #OpenDataDPSHTRR