Çasti i shumëpritur po vjen! Për herë të parë në Shqipëri, zhvillohet ankandi për Targat e Luksit!

You are here

Mbani shënim:

Data: 5 Qershor 2023

Vendndodhja: Fushë Prezë

E veçanta kushton, dallohet, ndaj bëhuni gati të rrëmbeni targën e ëndrrave!

Targat e personalizuara që do të shiten nëpërmjet ankandit, janë pjesë e Targave Eksluzive, një listë me kombinime shumë të kërkuara, ndaj dhe ftohet çdo i interesuar të garojë për t’i fituar! DPSHTRR do të rifreskojë dhe publikojë rregullisht listën e kombinimeve/zgjedhjeve Luks që do të paraqiten në ankand, si dhe informacionet në lidhje me organizimin e ankandit.

Targa Eksluzive e koleksionit Luks ka një çmim fillestar nga i cili nisin ofertat e ankandit. Vlera finale e targës përcaktohet nga ofertat më të larta në ankand!

Regjistrohuni online në ankand brenda datës 1 Qershor, duke përzgjedhur preferencën tuaj në listën e publikuar në: www.targaluksi.dpshtrr.al/ankand-show


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga