E diela vjen ndryshe për ekipin e Sigurisë Rrugore!

You are here

E diela vjen ndryshe për ekipin e Sigurisë Rrugore!

Me "Shtegun e Gjelbër" në Qendrën e Tiranës, në një panair fokusuar sigurisë rrugore, dhe pedalimit të sigurt me biçikleta!

Në një botë ku makinat, biçikletat dhe këmbësorët ndajnë rrugët, një sjellje e përgjegjshme dhe respekti për rregullat e trafikut janë thelbësore për të siguruar që të gjithë të arrijnë në destinacionin e tyre të sigurt!

 Për më shumë informacion rreth programeve tona  dhe për të rezervuar një orë edukative pranë shkollës suaj, vizitoni:

 siguriarrugore.dpshtrr.gov.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga