Investimet në DRSHTRR Korçë- Përfundojnë punimet e dyshemesë me resinë

You are here

U krye dhe dyshemeja e re me resinë e vijëzime në Qendrën e Kontrollit Teknik, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë.  Edhe pak, për përfundimin e punimeve rindërtuese e rikualifikuese me fonde vetëfinancimi nga Drejtoria e Përgjthshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor edhe në këtë qendër, në kuadrin e rigjenerimit total të Automotorizimit Shqiptar anembanë vendit. Po bëjmë gjithë përpjekjet për të rikthyer besimin, kushtet e standardet e duhura, duke garantuar cilësi të shërbimit


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga