Java Europiane e Lëvizshmërisë 16 - 22 Shtator 2023

You are here

Sa është distanca e udhëtimit tuaj të radhës?

Nëse është më pak se 5 km, mund ta realizoni si këmbësor ose përmes pedalimit në 30 minuta.

Kurseni karburant dhe njëkohësisht përmirësoni shëndetin tuaj fizik dhe mendor!

Në kuadër të Javës Evropiane të Lëvizshmërisë, tema e së cilës këtë vit është mbi format e kursimit të energjisë, e ku po ndajmë me ju opsionet e formave të reja të transportit të cilat nuk dëmtojnë mjedisin.

Parkoni automjetin tuaj! Këmbësor apo pedalues, më pas është zgjedhja juaj!

Për më shumë: siguriarrugore.dpshtrr.al. 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga