Ora edukative e Sigurisë Rrugore në vizitën e saj të rradhës në shkollën "Fiqiri Kurti", Kavajë!

You are here

Sa e sigurt është të kalosh rrugën në ditët e sotme?

Nxënësit e vegjël të shkollës "Fiqiri Kurti", Kavajë, përgjatë orës edukative të sigurisë rrugore, na dhanë përgjigje të sakta duke theksuar rëndësinë e kalimit në vizat e bardha!

Nëse jeni të interesuar të zhvilloni një orë edukative mbi sigurinë rrugore, mund të rezervoni në: https://siguriarrugore.dpshtrr.al/

Tags: 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga