Raporti i mjeteve Green Janar - Prill 2024

You are here

 DPSHTRR mbështetur në misionin e saj për një flotë mjetesh green, i kushton rëndësi të shtuar analizimit të statistikave mbi mjetet elektrike! 

 Janar - Prill 2024, prezanton shifra motivuese ku:

 Mjete All Electric:

 818 Mjete All-Electric të regjistruara:

+ 370% krahasuar me Janar-Prill 2022, ➕92% krahasuar me Janar-Prill 2023;

 16.9% e mjeteve me 0 Km të regjistruara për herë të parë janë All-Electric

+ 7% krahasuar me Janar-Prill 2023;

4,120 Flota e Mjeteve All-Electric në Prill 2024

+ 2,254% krahasuar me 2019.

Mjete Electric / Hybrid Plug-In:

 1,529 Mjete Electric / Hybrid Plug-In të regjistruara:

+ 261% krahasuar me Janar-Prill 2022, + 99% krahasuar me Janar-Prill 2023;

 37% e autoveturave me 0 Km të regjistruara për herë të parë janë Electric / Hybrid Plug-In

+ 5.7% krahasuar me Janar-Prill 2023;

 8,574 Flota e Mjeteve Electric/Hybrid Plug-In në Prill 2024

+ 1,240% krahasuar me 2019.

Impakti ambinetal falë regjistrimeve për herë të parë të mjeteve All-Electric 

+  65,5% e autoveturave janë Euro 5 e sipër, 30% më pak krahasuar me Janar - Prill 2023

 1,079,760Kg CO2/vit më pak

 35,992 mushkri ambientale më të pastra

 Qëndroni të përditësuar përmes faqes sonë zyrtare Web dhe rrjeteve tona sociale për të mësuar fakte interesante të përditësuara në kohë reale


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga