RAPORTI VJETOR 2021!

You are here

   

Në vitet e fundit, fokusi ynë ka qenë transformimi i plotë i shërbimeve të automotorizimit shqiptar, me një përqasje më të hapur e transparente ndaj qytetarëve! Rezultate rekord në shërbime e të ardhura, digjitalizim i shërbimeve, investim në pajisje e infrastrukturë shërbimi, investim në kapitalin njerëzor, projekte të shumta edukative për sigurinë rrugore, koleksioni RETRO e të orientuar drejt përgjegjësisë sociale!
Rezultate për të cilat krenohemi e që nuk do të ishin të mundura pa përkushtimin profesional të ekipit tonë dhe pa mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Qeverisë Shqiptare! FALEMINDERIT!
 
 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga