Rritje Cilësore Shifrash për Flotën Vendase të Mjeteve Rrugore

You are here

Një panoramë shifrash mbi flotën vendase të mjeteve rrugore, në rritje si numër mjetesh aktive dhe në rritje si vlerë mesatare mjeti që hyn dhe regjistrohet në Shipëri. Numri i shërbimeve mbi mjetin vijon në rritje, çka nuk vjen artificialisht nga shërbimet risi (p.sh.: targat jashtë serie apo kontrolli teknik) sepse Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor përgjatë këtij katër vjeçari ka eliminuar vit pas viti shumë praktika e shërbime, tarifa e kosto për qytetarët përmes rikonceptimit me heqje të: kontrollit fizik me 2/3 e numrit që kryhej në vitin 2018, vërtetime, leje, dëshmi të ndryshme, transferime dosjesh, bllokime përmbarimore, ndryshime funksionale e konstruktive me 1/2, rritje vlefshmëri e  licencave e certifikimeve me pesë fish-in e afatit, etj; Kjo është një rritje e qendrueshme e  shpenzimeve vendase mbi mjetin rrugor nga qytetarët e subjektet pavarësisht pandemisë dhe më pas krizës globale që lidhet me konfliktin në Ukrainë.

Importi më i lartë në numër për tetë mujorin Janar-Gusht të vitit 2021 reflektoj vonesat dhe anomalinë e lidhura me emergjencën e Covid-19, gjë e cila  kushtëzoi importet e vitit 2020 dhe rihapjen e ekonomisë dhe lëvizjes. Shqiptarët kanë shpenzuar në tetë mujorin Janar-Gusht 2022 plot 111% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2019 dhe +20% krahasuar me vitin 2021. Vlera mesatare e mjetit rrugor të importuar sivjet është 10% më e lartë se në vitin 2021. Si tetë mujor janë 26% mjete rrugore të regjistruara për herë të parë në vitin 2022 më shumë se në vitin 2019! Janë 25% plus,  mjete aktive më shumë sesa në vitin 2019 dhe 5.5% më shumë se në vitin 2021, si tetë mujor. Janë 48% më shumë shërbime mbi mjetin pranë drejtorive rajonale se në vitin 2019 dhe 6.4% plus nga viti 2021. Të dhënat konfirmojnë një realitet pozitiv sa i takon Automotorizimit Shqiptar, portofolit vendas mbi mjetin (edhe në kohë të vështira, pandemi e krizë globale çmimesh) dhe mbi të gjitha japin një lajm të mirë mbi rinovimin e flotës shqiptare me mjete rrugore më cilësore, me kategori mjedisore më të lartë, si edhe njihet si  BOOM i importit të mjeteve të gjelbërta, hibride, plug-in ose plotësisht elektrike, ku vlen të theksohet  rritja në 8-mujorin Janar-Gusht 2022 me 113% plus, të regjistrimit të parë të mjeteve me kategori mjedisore Euro 5 e lart, apo rritjen fantastike me 3,150% plus  të numrit të mjeteve të reja All-Electric, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga