STATISTIKA E MJETEVE ELEKTRIKE PËR MUAJIN JANAR 2024!

You are here

Statistikat e Janar 2024 tregojnë një trend pozitiv në preferencat e blerësve shqiptarë, si në llojin e mjeteve ashtu dhe në tipologjinë e tyre kundrejt ndotjes së ambjentit.

Nga ku vihet re se:

Plus 261 është numri e mjeteve të regjistruara All-Electric për Janar 2024, 770% më shumë krahasuar me 2023.

Nga totali i mjeteve me 0 km të regjistruara për herë të parë:

 61.4% janë Electric Hybrid Plug-in, 81% më shumë krahasuar me vitin 2023

 32% janë All - Electric, 433% më shumë krahasuar me vitin 2023.

Impakti mjedisor nga regjistrimet për herë të parë:

 344,520 Kg CO2/vit më pak

 11, 484 pemë të shëndetshme.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga