Statistikat e periudhës Janar-Korrik 2023 tregojnë vlera të rritura mjetesh të regjistruara për herë të parë!

You are here

Janar - Korrik 2023, vlera mesatare për mjet të regjistruar për herë të parë ishte 1,033,512 Lekë të reja, +11.4% me vitin 2022 dhe +36% me vitin 2018, si 7-mujor!

44,485,962,993 Lekë të reja është totali i investuar nga shqiptarët për mjetet rrugore që importuan dhe regjistruan për herë të parë, ose +31% me vitin 2022 dhe +55% me vitin 2018, si 7-mujor!

Shqiptarët jo vetëm po motorizohen fuqishëm por edhe po blejnë mjete më të mira e më të shtrenjta, më të reja, më miqësore me ambientin dhe më të sigurta! Rritje e forcës blerëse, mirëqenie, liri, ekonomi, zhvillim!

42,238 mjete të regjistruara për herë të parë Janar-Korrik 2023, 50% më shumë se Janar-Korrik 2019!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga