Statistikat Janar - Gusht 2023 mbi efektin e shërbimeve me proçedurë të lehtësuar!

You are here

DPSHTRR - Shifrat flasin vetë!

Rezultatet e punës së 8-mujorit të këtij viti tregojnë edhe një herë ecurinë pozitive të efektit të shërbimeve me procedurë të lehtësuar, duke ndikuar drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Kohë e kursyer dhe kosto e reduktuar për të gjithë drejtuesit e mjeteve.

Periudha Janar-Gusht 2023:

  • 676,273 shërbime me procedurë të lehtësuar!
  • 112,293 ditë pune të kursyera;
  • 1,440,566 litra karburant të kursyera;
  • 20,579,517 km rrugë të eleminuara;
  • 1,355 MLD Lekë kursyer qytetarëve;

Ndryshim i qartë e i dukshëm me të njëjtën periudhë të vitit 2018!

  • 16.6% ulja e kostos mesatare së një shërbimi;
  • 30% ulja e kohës mesatare së marrjes së një shërbimi;
  • 20% më pak ofrim të shërbimeve pa detyrim paraqitje në sportel.

U kemi shërbyer 64% më shumë qytetarëve në orë, krahasuar me Janar-Gusht 2018, si dhe kemi ofruar 64% më shumë shërbime!

Fokusi drejt përmirësimeve të vazhdueshme sukses i qëndrueshëm!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga