Të dhëna mbi aksidentet rrugore për Janar-Korrik 2023, indekse, progres!

You are here

Vlera pozitive dhe shpresëdhënëse si 5-vjeçar, 2018 - 2023:

  • 32% aksidente rrugore më pak krahasuar me Janar – Korrik 2018;
  • 36% aksidente rrugore me pak të shkaktuar nga drejtues mjeti nën moshën 25 vjeç;
  • 31% qytetarë më pak të përfshirë në aksidente;
  • 5% viktima më pak të shkaktuara nga aksidentet rrugore.

Krahas përmirësimeve, ka edhe arsye për marrje masash e parandalim. Statistikat tregojnë për një rritje me +5% të aksidenteve të shkaktuara nga sjellja e këmbësorit krahasuar me vitin 2022!

Edukimi është forma e parë dhe më rezultativja për ndikim në uljen e aksidenteve rrugore dhe pasojave!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga