ZËRI YT DËGJOHET- RAPORT MUAJI JANAR 2021

You are here

Rreth 310 qytetarë janë anketuar mbi cilësinë e shërbimeve tona gjatë janarit 2021! 

Ekipi DPSHTRR ndjek nga afër perceptimin e qytetarëve dhe shqetësimet apo sugjerimet që mund të adresojnë për shërbimet tona. 

Plotësoni pyetësorin online:

https://www.dpshtrr.al/kontaktoni/zeri-yt-degjohet

Performanca matet edhe nga institucione e anketime të tjera por ne e vlerësojmë shumë komunikimin direkt në sportele me qytetarët!

     #ZëriYtDëgjohet synon:

●    Identifikimin dhe trajtimi i ankesave/problematikave të qytetarëve për shërbimet në sportelet e DPSHTRR;
●    Lehtësimin për marrjen e shërbimit;
●    Përmirësimin e shërbimeve.
●    Rritjen e besueshmërisë së qytetarëve ndaj DPSHTRR-së