Prokurime

You are here

 • Ftesë për Ofertë

  18/07/2019

   

  FTESË PËR OFERTË

  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:...

  Lexo më shumë

 • Ftesë për ofertë

  25/04/2019

  Ftesë për ofertë për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj...

  Lexo më shumë

 • Ftesë për ofertë

  12/04/2019

  Për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj sipas ...

  Lexo më shumë

 • Ftesë për ofertë

  01/03/2019

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është në fazën e Ankandit Publik të formës “procedurë me përzgjedhje të blerësve” me objekt “Përzgjedhja e institucionit financiar, që...

  Lexo më shumë