Prokurime

You are here

 • 03/02/2020

  FTESË PËR OFERTË

  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri                            Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa                         Rr. Muhedin Llagani, Nr. 10 ...

  Lexo më shumë

 • 04/10/2019

  Ftesë për Ofertë

  FTESË PËR OFERTË   Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa: Rruga "Muhedin Llagani", Nr. 10  Tiranë. Tel/Fax:  0355...

  Lexo më shumë

 • 18/07/2019

  Ftesë për Ofertë

    FTESË PËR OFERTË Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Emri                            Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa                         Rr. Muhedin...

  Lexo më shumë

 • 25/04/2019

  Ftesë për ofertë

  Ftesë për ofertë për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj...

  Lexo më shumë

 • 12/04/2019

  Ftesë për ofertë

  Për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj sipas ftesës për...

  Lexo më shumë

 • 01/03/2019

  Ftesë për ofertë

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është në fazën e Ankandit Publik të formës “procedurë me përzgjedhje të blerësve” me objekt “Përzgjedhja e institucionit financiar, që do...

  Lexo më shumë


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga