Shprehje Interesi

You are here

 • 22/08/2023

  Kërkesë për Ofertë - DPSHTRR

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të marrë me qira objekt/godinë ndërtimor për ushtrimin e veprimtarisë së administratës së...

  Lexo më shumë

 • 10/08/2023

  Kërkesë për Shprehje Interesi - DRSHTRR Korçë

  Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë, për vazhdimin e funksionimit të aktivitetit të saj në qytetin e Pogradecit, kërkon të marrë ambient me qira në qytetin e Pogradecit. ...

  Lexo më shumë

 • 14/07/2023

  Ftesë për ofertë!

  Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë ka filluar proçedurat për dhënien e ambienteve me qira për vendosjen e aparateve (makineta) të shpërndarjes automatike të pijeve të...

  Lexo më shumë

 • 14/07/2023

  Ftesë për ofertë!

  Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë (DRSHTRR Tiranë) ka filluar proçedurat për dhënien me qira të ambienteve për shërbim katering (mensë). Për këtë arsye ftojmë subjektet që...

  Lexo më shumë

 • 14/04/2023

  Ftesë për Ofertë!

  Drejtoria  Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë me qëllim ofrimin e një ambienti për ofrimin e shërbimeve të pijeve të ngrohta, pijeve të ftohta, snack dhe artikuj ushqimor për shkak të...

  Lexo më shumë

 • 14/04/2023

  Ftesë për Ofertë!

  Drejtoria  Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë me qëllim ofrimin e një ambienti për ofrimin e shërbimeve të pijeve të ngrohta, pijeve të ftohta, snack dhe artikuj ushqimor për shkak të...

  Lexo më shumë

 • 03/02/2020

  FTESË PËR OFERTË

  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri                            Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa                         Rr. Muhedin Llagani, Nr. 10 ...

  Lexo më shumë

 • 04/10/2019

  Ftesë për Ofertë

  FTESË PËR OFERTË   Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa: Rruga "Muhedin Llagani", Nr. 10  Tiranë. Tel/Fax:  0355...

  Lexo më shumë

 • 18/07/2019

  Ftesë për Ofertë

    FTESË PËR OFERTË Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Emri                            Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Adresa                         Rr. Muhedin...

  Lexo më shumë

 • 25/04/2019

  Ftesë për ofertë

  Ftesë për ofertë për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj...

  Lexo më shumë

Pages


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga