DEKLARO DREJTUESIT E MJETEVE TË CILËT KRYEJNË TRANSPORT NDËRKOMBËTAR MALLRASH

 

 English Version

 

Për organizimin e Transportit Ndërkombëtar të Mallrave, në kushtet e parandalimit të përhapjes së Covid-19, kërkohet nga të gjitha kompanitë që kryejnë transport ndërkombëtar mallrash, plotësimi i këtij formulari për deklarimin e Drejtuesëve të Mjeteve të cilët kryejnë këtë shërbim.

(Për të deklaruar më shumë se një drejtues, klikoni butonin "Shto Drejtues Mjeti").

 

 

Subjekti Aplikues
Deklaro Drejtuesit e Mjeteve të cilët kryejnë Transport Ndërkombëtar Mallrash
Drejtuesi i Mjetit