VERIFIKO VETË MJETIN NGA IMPORTI

Dëshironi të blini një automjet të përdorur të importuar?

Verifikoni online kategorinë mjedisore, prejardhjen e mjetit dhe tregues të tjerë teknik, nëpërmjet numrit të identifikimit (numrit të shasisë) dhe targës.

Më poshtë gjeni një listë me faqe zyrtare të huaja, nëpërmjet të cilave mund të gjeni përgjigje edhe për pyetje si: 

 

 

Cilat janë të dhënat teknike të mjetit?

Cilat janë të dhënat mbi kilometrazhin e mjetit?

A ka patur mjeti ndonjë dëmtim?

A ka mjeti ndonjë problem prodhimi?

Cili ka qenë përdorimi i mëparshëm i mjetit?

Është automjeti i regjistruar në databazën e automjeteve të vjedhura?

Sa zotërues ka pasur mjeti?


Verifiko Mjetin nëpërmjet Numrit të Identifikimit (Shasisë)

 

  • Vindecoderz.Com verifikohet kategoria mjedisore dhe të dhëna të tjera teknike të mjetit.
  • Vindecoder.Eu verifikohet kategoria mjedisore dhe të dhëna të tjera teknike të mjetit.
  • Decodethevin.Com verifikohet kategoria mjedisore dhe të dhëna të tjera teknike kryesisht për mjetet që importohen nga USA dhe KANADA.
  • Bimmer.work web i konstruktorit, vetëm për markat BMW dhe Minicooper.

  • Vpic.Gov web zyrtar, vetëm për mjetet që importohen nga USA.
  • Datamb.Com web i konstruktorit, vetëm për markat Mercedes Benz, Daimler, Daimler Chrysler.
  • Adpolice.gov.ae verifikohet kategoria mjedisore dhe të dhëna të tjera teknike kryesisht për mjetet që importohen nga Dubai.


Verifiko Mjetin nëpërmjet Targës

 

  • Ilportaledellautomobilista.It web zyrtar, vetëm për mjetet që importohen nga Italia. Konfirmon kategorinë mjedisore Euro.
  • Aplikacioni Veicolo, shkarkohet nga App Store dhe Play Store për smartphone. Vetëm për mjetet që importohen nga Italia, konfirmon Kategorinë mjedisore si dhe disa tregues të tjerë teknik. Play Store  |  App Store
  • Ibc.Ca kontroll nëse mjeti është përfshirë në katastrofë natyrore.


Përllogarit Taksën Vjetore të Mjetit pas Importit (TVMP)

NIS PËRLLOGARITJEN