Kontrolli teknik i mjeteve rrugore i kthehet DPSHTRR-së

You are here

DPSHTRR: Kontrolli teknik i kthehet shtetit!