Green DPSHTRR

You are here

Analizë e flotës së mjeteve Green Janar-Shtator 2020

E sotmja e flotës vendase të mjeteve drejt përmirësimit, uljes së moshës dhe ndotjes së ambientit!

  • +10.331 mjete të regjistruara për herë të parë me vit prodhimi mbi ose 2011/Euro5!

E ardhmja gjithnjë e më GREEN!

“Dita Botërore e Pastrimit - 21 Shtator 2019”

Pavarësisht fundjavës kaotike nga tërmeti, dëshirojmë të falenderojmë stafin e përkushtuar të 13 drejtorive tona rajonale, rreth 350 punonjës, të cilët iu bashkuan vullnetarisht nismës ''Ta Pastrojmë Shqipërinë'' për datën 21 Shtator, Ditën Botërore të Pastrimit, si reagim qytetar pas thirrjes nga Green Line Albania! Krenarë për punonjësit tanë solidar në kauzat qytetare dhe mjedisore!

Analizë e flotës së mjeteve Green Janar-Korrik 2020

E sotmja e flotës vendase të mjeteve drejt përmirësimit, uljes së moshës dhe ndotjes së ambientit!

"Korridori i gjelbër" në Ballkan - Lehtëson kalimin e mallrave të nevojës së parë ndaj COVID-19

Me VKM-në nr. 269, datë 01.04.2020 Qeveria Shqiptare ka miratuar krijimin e “Korridorit të Gjelbër” për lehtësimin e transportit dhe tregtimit të mallave brenda Ballkanit Perëndimor gjatë periudhës së Covid-19 nëpërmjet identifikimit të një numri të kufizuar të pikave të kalimit kufitar dhe që duhet të funksionojnë në të gjitha rrethanat.

Tarifa Zero Lekë për mjetet Green

Nga 7 Nëntori 2019, DPSHTRR rimburson çdo tarifë të regjistrimit për herë të parë për mjetet elektrike & plug-in!

Janë bërë 0 tarifat:
-Kontrolli Fizik 1,500 lekë!
-Leje Qarkullimi Kombëtare 1,000 lekë!
-Targat standard 3,000 lekë!
-Certifikatë pronësie 2,000 lekë!

Në total 7,500 lekë të reja për çdo mjet GREEN do të mbulohen nga DPSHTRR!

Pages


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga