Verifikoni nëse Leja e Drejtimit e bllokuar në vende të ndryshme të BE-së ka mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni venbanimin!

*Në këtë platformë gjurmimi shfaqen vetëm Lejet e Drejtimit të bllokuara në vende të ndryshme të BE-së, jo Lejet e Drejtimit të bllokuara nga autoritet përkatëse brenda territorit Shqiptar!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga