Targë Prove

You are here

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.

VII.3.B.1/D

Licenca jepet për subjektet që janë regjistruar në regjistrin tregtar (QKB) për shitblerje të mjeteve me motor dhe rimorkiove.VII.3.B.2

Veprimtaria e shitblerjes së mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuar nga prodhuesi.Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga