DRSHTRR Tiranë

You are here

DRSHTRR Tiranë


Shërbimet 2020: 
767078
Drejtues Mjeti hera e parë 2020 (Kategoritë A, A2 ose B ): 
19231
Mjete të regjistruara 2020: 
20664

Informacion

Objekti: Rikonstruksioni dhe përmirësimi i ambienteve të DRSHTRR Tiranë.

Autoriteti Kontraktor: DPSHTRR.

Kontraktues: Shoqëria “Arkonstudio” shpk.

Mbikqyrës i punimeve: Shoqëria “Inday-18” shpk.

Vlera:  37,158,884.28 lekë pa TVSH.                   

           44,590,661.14 lekë me TVSH.

Afati i ekzekutimit të punimeve: 6 muaj.

Objekti aktual do ti nënshtrohet një rikualifikimi integral brenda dhe jashtë:

 • Sinjalistikë informuese dhe orientuese.
 • Riorganizim e rehabilitim i zyrave të administratës dhe arkivave.
 • Sallat e pritjes dhe sportelet e shërbimit.
 • Izolime e sistemime.
 • Rampa e infrastruktura lehtësuese në hapësirën e jashtme.
 • Ribrandim brenda dhe jashtë.
 • Risistemim të objekteve në oborr dhe hyrjes së jashtme.
 • Rikualifikim sheshi.
 • Mobilim dhe ndriçim urban.
 • Instalime të reja, pajisje.
 • Përmirësime rrjeti e sisteme sigurie.

Punimet e parashikuara konsistojnë në: 

 • Punime betonimi dhe konstruksione metalike.
 • Punime hidroizolimi.
 • Punime gipsi.
 • Punime shtresash, veshje dysheme dhe tavan.
 • Punime bojatisje.
 • Dyer/dritare të reja.
 • Punime instalimesh elektrike dhe mekanike.

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga