Investojmë për standard më të lartë në pajisje të reja kompjuterike, përmirësojmë ndjeshëm kushtet e të punuarit online për të ofruar shërbime sa më të mira!

You are here

 

Investojmë në upgrade-in e pajisjeve të reja kompjuterike për të ofruar  shërbim sa më të mirë në sportele, për sallat e testimeve, si dhe për të monitoruar mendimin e qytetarëve mbi cilësinë e shërbimit!

Rreth 300 pajisje kompjuterike (desktop, workstation, laptop, tableta), përmirësojnë ndjeshëm kushtet e të punuarit online në përputhje me protokollet e aplikuara gjatë këtij viti duke mundësuar mbarëvajtjen e punës dhe ofrimit të shërbimit!

#RevolucioniDPSHTRR #Upgrade #ÇmimiICTShërbimiPublikNr1#MIE #VëmendjaTeQytetarët #MëLehtëMëShpejtMëLirë