Ftesë për ofertë

You are here

Ftesë për ofertë për marrjen me qira të pasurisë nga të tretët për ushtrim aktiviteti, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj sipas ftesës për ofertë, të cilën e gjeni duke klikuar këtu. 

Foto: 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga